RSS
 

須藤元気(Genki Sudo) WORLD ORDER in New York

15 Jul
I liked a YouTube video: G­roup name&Title is 「WORLD ORDER」, Music by Genki Sudo / SPACE WALKER, Words by Genki Sudo  Direcotr&Choreographer Genki Sudo/Ryo Noguchi WORLD ORDER are... 須藤元気(GENKI SUDO) 野口 量(RYO NOGUCHI) 崎山 清之(KIYOYUKI SAKIYAMA) 内山隼人(HAYATO UCHIYAMA)...